mse.com

 home page  »   mailová adresa  »   PYRON  »   narozeniny slavných  »  měření geopatogenních zón

ODRUŠENÍ GPZ, POTLAČENÍ GEOPATOGENNÍHO STRESU


Člověk se bojí času a čas se bojí pyramid.
(Arabské přísloví)
Man fears Time, yet Time fears the Pyramids. 
(Arab proverb)
Je Vaším snem vidět pyramidy? INVIA.cz Vám ho splní!

 

 

 

Vyjádření k reportáži. V úterý 14.6.2005 ve 21:40 odvysílala Nova pořad Na vlastní oči. V posledním příspěvku byl dán prostor názoru na léčivou energii pyramid. Bohužel Nova nevyužila možnosti o celé problematice přinést ucelenější informaci a podle mého názoru záměrně působení pyramidální energie zlehčovala až zesměšňovala. Reportérovi by asi nedalo moc práce najít si více informací o seriózním výzkumu působení pyramid, prováděném v minulosti např. ing. Karlem Drbalem. To bychom ale asi chtěli po panu redaktorovi moc. Pokud něčemu nerozumí (ing. Drbal definoval např. pyramidální energii jako souhrn energií okolních elektrických, magnetických, elektromagnetických, gravitačních a částicových polí, případně dalších energií, které nebyly dosud definovány, což opravdu není prosté téma), je pro něj asi nejjednodušší to zlehčit. K tomu posloužil bohužel i konstruktér pyramid sám. Z jeho projevu jsem pochopil, že s pyramidální energií je seznámen víceméně okrajově, i to byl ale záměr autora reportáže. Škoda. 

Máte-li chuť se vyjádřit také, pište do diskusního fóra.

 

Pyramidy. Stále nás udivují a ohromují. Chufuova nebo též Cheopsova či Velká pyramida v Gíze v Egyptě je jediným ze sedmi starověkých divů, který se dochoval až do naší doby. Po téměř 4000 let byla nejvyšší stavbou světa, vždyť po dokončení měřila 147 m. Je současně nejrozlehlejší a s největší přesností vybudovanou kamennou stavbou v dějinách. Na západním břehu Nilu ji nechal postavit druhý král 4.dynastie Staré říše Chufu. U nás je spíše známá řecká podoba jeho jména : Cheops (dle Herodota). Faraon Chufu vládl v letech asi 2551 - 2528 př.n.l. a osobně dohlížel na stavbu pyramidy, jež měla sloužit jako jeho hrobka. Vzorem mu přitom byla Červená pyramida jeho otce Snofrua, jež stojí v Dahšúru asi 30 km na jih od Gízy. Chufuova pyramida, která je mnohem větší, zahájila zlatý věk pyramid. Již před ní se v Egyptě budovaly pyramidy a mnoho dalších bylo postaveno v pozdější době. 

  • Chufuova pyramida je sestavena z 2 300 000 bloků vápence a její hmotnost činí podle odhadu přes 5 milionů tun.
  • Na plochu, kterou pyramida zabírá (5,15 hektarů), by se vešlo 200 tenisových hřišť.
  • Slavná bazilika sv. Petra v Římě by se na tento pozemek vešla dvakrát
  • Při svém egyptském tažení, Napoleon vypočítal, že tři pyramidy v Gíze obsahují takové množství kamene, že by z něj mohla být postavena zeď kolem celé Francie, vysoká 3 m a široká 30 cm.

Chufevova pyramida v Gíze

 

Nádherný letecký snímek pyramidového pole v Ghíze můžete získat po kliknutí na zmenšeninu zde:
(načítání obrázku může trvat déle, protože jeho velikost je 200 kB)

 

 

Tajemný a dokonalý geometrický tvar pyramid v Gíze přiměl mnoho odborníků ke zkoumání vlivu pyramid na toky energií v jejich okolí. Mnoho odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem nauky o vlivu pyramid (pyramidologie) je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie, která má v literatuře různé názvy - ód, orgon, prána aj. Část přetransformované energie pak pyramida vyzařuje do okolí. Tuto energii někteří autoři nazývají pyrén.  Je lhostejno, zda se jedná o stavbu masivní (jakou stavba v Gíze opravdu je), ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo  Ludolfovo číslo 3,14 a správná orientace stěn pyramidy vůči světovým stranám. 

Pro zvětšení klikni na obrázek - řez pyramidou

  • Odrušení vlivu geopatogenních zón a dalších příčin geopatogenního stresu pomocí pyramidy

Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány vhodně umístěnou pyramidou.  Působení pyramidy zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků, při onemocnění zmírňuje bolest a pomáhá překonávat chorobu, pro zdravý organismus působí preventivně. Pyramida umístěná v místech odpočinku pomáhá překonat nespavost. Blahodárný vliv odrušení GPZ na růst rostlin byl sledován jak v přírodě, tak i při domácím pěstování.

  • Jak tedy pyramida funguje?

Vlivem působení pyramidy vzniká chráněný prostor, který je přímo závislý na velikosti pyramidy. Například pyramida výšky 75 mm vytváří ochranné pole o ploše kolem 3 metrů čtverečních. Umístění a směrování pyramidy je vhodné konzultovat s odborníkem, preventivní umístění v místech dlouhodobějšího pobytu (pracoviště, pracovna, ložnice) je však možno zvládnout bez problémů. Potencováním pyramidy (správným geometrickým umístěním soustavy pyramid před jednotlivou instalací) lze dosáhnout jejího vyššího účinku. Máte-li zájem o další informace, případně o účinný nástroj k potlačení geopatogenního stresu, použijte tento mail

Již v sedmdesátých letech jsme nevěřícně kroutili hlavou nad tím, jak pyramida dovede brousit žiletky, dobíjet baterie, šetřit pohonné hmoty atd. Proč lidé tak rychle zapomínají na něco, co kdysi skvěle fungovalo a o čem si nikdo nedovolil pochybovat?

 

Hartmann mřížka

Škodlivé působení Hartmannovy mřížky lze řešit vhodně umístěnou pyramidou.

Pokud chcete sdělit svůj názor ostatním, založili jsme 10.5.2004 diskusní fórum, ve kterém můžete sdělit ostatním své zkušenosti s geopatogenními zónami, případně sami založit vlastní debatní skupiny na neomezené téma! Vstup zde.  

  • Slovníček pojmů

ód - termín poprvé použitý německým chemikem Karl von Reichenbachem (1788-1869). Je to zvláštní síla, která proniká celou přírodu a také životní síla vyzařující ze živé hmoty, jež je za jistých podmínek viditelná

prána - kosmická energie obsažená v prostoru, kosmická síla. Dle některých autorů se rozeznává pět základních a pět vedlejších prán - je synonymem pro životní sílu a životaschopnost organismů

nicram - energetický generátor využívající tvaru pyramidy, většinou destička s několika (např. čtyřmi) menšími pyramidkami, která se přikládá na nemocné místo (nejúčinnější jsou nicramy při revmatických onemocněních, rehabilitaci po zlomeninách, úporných bolestech hlavy, migrénách).

 

  • Jan Kefer (31.1.1906 - 3.12.1941),  předválečný předseda československých hermetiků Universalia napsal ve svém díle Syntetická magie o fenoménu pyramid stať, kterou si můžete přečíst zde: Jan Kefer o pyramidách v Egyptě.

 

  • PYRON - pyramida k odrušení GPZ, geopatického stresu a elektrosmogu pocházejícího z osobních počítačů a mobilních telefonů, více zde

Stránka aktualizována 17.9.2004, doplnění o stať  Jana Kefera o pyramidách v Egyptě


Copyright © 2004-2011 VDČH