mse.com

 home page  »  měření geopatogenních zón

MUDr. Ernst Hartmann, zakladatel geobiologie


MUDr. Ernst Hartmann (10.11.1915 - 23.10.1992) – jeden ze zakladatelů geobiologie

Člověk, jeho tělo, duše a intelekt jsou ve stálém boji s životním prostředím, toť jistě nejdůležitější poznatek bádání Dr. Ernsta Hartmanna. Středobodem výzkumů a hledání byl vždy člověk, jako celistvá a nenahraditelná bytost.

Dr. Ernst Hartmann se narodil 10. listopadu 1915 v Mannheimu. Studoval medicínu v Mannheimu a Jeně a ve druhé světové válce působil jako štábní lékař německé armády. Po jeho propuštění ze zajetí otevřel v Eberbachu vlastní praxi, kterou provozoval 40 let. Odhalení zákonitostí energetických vln, které byly po něm pojmenovány jako Hartmannovy pásy, případně Hartmannova síť, mu ukázalo jemu přímou cestu k geobiologii, kterou se výhradně zabýval od roku 1948. Pochopil, že náhoda, která jej učinila nesmrtelným a ovlivnila celý jeho život, mu kromě neustálého pracovního vytížení a řady nesnází, přinesla řadu úspěchů na poli léčby jeho pacientů

Dr. Hartmann učinil v počátcích své lékařské praxe zkušenost, že jinak neškodná a běžná nemoc se stále vrací, případně léčení se protahuje na neúnosnou dobu. Začal nabývat přesvědčení, že za nesnáze pacientů mohou částečně energetická pole země, obzvláště, když se léčba pacientů po přeložení na jiné lůžka měnila.

Praktické záznamy z výzkumu porovnával s výsledky svých kolegů. Na vědeckém poli spolupracoval se svým bratrem Robertem, který byl elektrotechnickým inženýrem. Od roku 1951 pořádal na téma energetických pásů a mřížky řadu seminářů. V roce 1961 založil organizaci, zabývající se aspekty geobiologie a byl téměř 30 let jejím předsedou. Byl činný i na poli medikamentů, když se podílel na vývoji Polyxenu - homeopatického přípravku k řízení procesů vegetativního nervového systému.

Jádrem jeho bádání ale stále zůstává bioenergie a v díle “Die Krankheit als Standortproblem” poukazuje na onemocnění vznikající v  závislosti na životním prostředí a pobytu v něm. Zabýval se i nezpochybnitelnými hodnotami tradiční čínské medicíny a filosofie, které zohlednil i ve své publikační činnosti.

Doktor Ernst Hartmann zemřel 23. října 1992 v německém Waldkatzenbachu.

 
  • Hartmannova mřížka a geopatogenní stresové zóny

Hartmannova mřížka se skládá z přirozených pásů energie, probíhající mřížovitě od severu k jihu a od západu k východu. Je pojmenována podle podle Dr. Ernsta Hartmanna, který jako první popsal tento jev. Linky mřížky jsou asi 15 až 20 cm široké a jsou od sebe vzdáleny 2 metry (6.5 stopy) v severojižním směru a 2.5 metru (8 stop) ve východo-západním směru, viz obrázek.  Mezi těmito geometrickými linkami leží neutrální oblasti, takzvaná nenarušená mikroklimata. Energie této sítě proniká vším, co jí stojí v cestě. Působí až do horních pater výškových staveb a jejich záření procházejí celou stavbou a působí na vše živé. Podílí se na vzniku geopatogenních stresových zón a polí.

Hartmann mřížka

Hartmannova mřížka

Škodlivé zemské energie jsou umocněny v průsečících Hartmannovy mřížky a umocňují geopatický (či geopatogenní) stres. Změny zemského magnetického pole mohou být způsobeny podzemní tekoucí vodou, tlakem zemských desek na podloží, minerálními ložisky, radonem. Geopatogenní stres může také pocházet  z elektromagnetických polí způsobených elektrickým vedením (ať už vzdušným, či kolektorovým), elektrických a elektronických zařízení (včetně počítačů, TV přijímačů, mikrovlnných trub, hodin, rádií), telefonů (obzvláště mobilních), a rovněž elektrických generátorů, transformátorů a elektrických sloupů. Geopatické stresové zóny jsou ovlivněny řadou skutečností.


Pohodu a zdraví člověka vážně ovlivňují magnetická pole. podle posledních výzkumů 85% lidí, kteří mají nespecifikované zdravotní potíže spí v geopatogenních stresových zónách. Jestliže vaší ložnicí probíhá geopatická zóna, či v něm leží geopatogenní bod, jste na nejlepší cestě k vážným zdravotním problémům. 

Postižení infarktem myokardu, případně lidé trpící insomnií často pobývají na Hartmannově pásu nebo na Hartmannově průsečíku.

Pokud geopatogenní stres nezpůsobí nějakou nemoc, každopádně sníží imunitní systém a schopnost vyrovnat se s virózou, infekcí nebo alergiemi.  Nicméně, jestliže spíme v geopatogenní stresové zóně, tělo vynaložit veškerou energii na bezvadnou práci životně důležitých orgánů, a zatímco imunitní systém je zatížen, naše tělo se hůře brání infekcím a vázne látková výměna.

  • Detekce geopatogenních zóny a zón působení geopatogenického stresu

Existuje několik způsobů ověřování geomagnetického pole v místnosti Vašeho domova. Patří mezi ně kyvadla, vrbové proutky, virgule nebo obyčejný kompas. Kromě kompasu, ostatní metody vyžadují jistou úroveň zkušeností.

 

Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti

Copyright © 2004-2005 VDCH